مراکز رفاهی آموزش و پرورش شهرستان نیشابور فرم رزرو غذا هر روزه ناهار


کد پرسنلی انتخاب مرکز تلفن مرکز چلوجوجه(مانده 80 ) چلوکوبیده(مانده 80 ) حلیم(مانده 0 ) سوپ(مانده 0 ) شماره موبایل عملیات
امروز : شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۲۵-- ساعت ۱۶:۱۷:۲۱