سایت مراکز رفاهی آموزش و پرورش شهرستان نیشابورکد پرسنلی انتخاب مرکز تلفن مرکز ظرفیت باقی مانده کیلو حلیم شماره موبایل عملیات
۴۲۲۲۹۳۷۰ 200
امروز : یکشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷-- ساعت ۰۱:۰۰:۰۱

فرم رزرو ناهار روز جمعه