سایت مراکز رفاهی آموزش و پرورش شهرستان نیشابورکد پرسنلی انتخاب مرکز تلفن مرکز ظرفیت باقی مانده کیلو حلیم شماره موبایل عملیات
۴۲۲۲۹۳۷۰ 200
امروز : دوشنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۱/۰۷-- ساعت ۰۰:۱۰:۲۷

فرم رزرو ناهار روز جمعه